Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai  
Röszkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat weblapja E-mail: riok@roszkenet.hu

 


Dátum

RIÖK 2011. évi beszámolója

Beszámoló a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről

 

A Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2012. évi munkája – az előző évekhez hasonlóan – változatos képet mutat. Az idei évben is számos, az ifjúsági élet különböző területeit érintő rendezvény került megvalósításra, melyeket jelen beszámolónkban szeretnénk röviden ismertetni.

Tavalyi beszámolónkban szó esett a lázas készülődésről, mely a második alkalommal megrendezésre kerülő Karácsonyi Jótékonysági Koncertet előzte meg. 2011. december 22-én az Ifjúsági Önkormányzat tagjai és segítői is felléptek a jótékonysági koncerten, amelyen 306.000 Ft forint gyűlt össze, melyet azután a rászoruló röszkei gyermekek karácsonyának szebbé tételére fordítottak. A fellépésen túl az ajándékok megvásárlásában, csomagolásában és kiszállításában is segédkeztünk.

Szintén előző évi beszámolónk végén tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet terveinkről, melyek közül az egyik legfontosabb volt új honlapunk – mely a www.riok.roszkenet.hu címen elérhető – elindítása és ezzel összefüggésben az Ifjúsági Önkormányzat logójának elkészítése. Ahogy az bemutatásra került, pályázatot írtunk ki a logóterv elkészítésére. Számtalan remek alkotás érkezett be a februári határidőig. A beküldött logók ezután háromtagú zsűri elé kerültek: Borbásné Márki Márta, Kozma Zsófia és Szekeresné Ábrahám Gyöngyi vállalták a nehéz feladatot, hogy az elkészült munkák közül kiválasszák a legjobbat. A feladat nehézségét mutatja, hogy a győztesen kívül két különdíjas pályázónak is gratulálhattunk.

Brasnyó Virág nem csak az elkészült logóval, hanem az ahhoz mellékelt leírással is elnyerte a zsűri tetszését. Művében jelen volt az összetartozás, közösségi érzés, sokszínűség és a humor, amik számunkra nagyon fontos értékek.

Tóth Zoltán szintén különdíjban részesült, ő három fiatalos lendülettel teli, modern logót küldött be, egyikben még kedvenc karakterünk, az Ifi Röfi is megjelent. Munkájukat 5.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal köszöntük meg.

A győztes pályaművet Kovács Krisztina nyújtotta be. A zsűri egyhangú szavazata alapján az ő logója jelenik meg a RIÖK honlapján, plakátjain, rendezvényein. Munkáját digitális fényképezőgéppel ismertük el.

Januárban első alkalommal rendeztünk pingpong bajnokságot, melyre számos gyermek, fiatal és felnőtt jelentkezett. A versenyzők egyéni és páros kategóriákban mérettették meg magukat. A sportos, jó hangulatú nap végén külön örömünkre szolgált, hogy a versenyzők a bajnokság után sem siettek haza, hanem baráti mérkőzések sorozatát vívták a művelődési ház dísztermében. Itt fogalmazódott meg az igény a rendszeres pingpong délutánok megszervezésére.

Február 18-án „Vesszen a hurka!” címmel az egészséges életmód megismerésére, gyakorlására, valamint egy úgy mozgásforma, a Zumba elsajátítására invitáltuk a fiatalokat. Dr. Kolláth Rita előadása után Sándorné Ovrova Irén Zumbaoktató vezetésével fergeteges Zumba vette kezdetét. Külön örömünkre szolgál, hogy ez a mozgásforma számos követőre talált, s jelenleg is heti két alkalommal folyik Zumba-oktatás a településen. A rendezvényt jókedélyű beszélgetés zárta, valamint egészséges gyümölcssaláta is várta az elfáradt résztvevőket.

Az Ifjúsági Önkormányzat minden évben igyekszik valamilyen karitatív, önkéntes akcióval segíteni az arra rászorulókon. Márciusban az önkéntes munkáé volt a főszerep. A hónap utolsó hétvégéjét a szegedi Tappancs Alapítvány menhelyén töltöttük, ahol a kutyák „játszóterét”, a kutyázó udvart igyekeztünk „szökésbiztossá” tenni. Az ún. kutyázó- és játszóudvar kerítését beton lábazattal erősítettük meg, így enyhítve a menhely szűkös kapacitásából eredő problémákon. Köszönjük Röszke Község Önkormányzatának, valamint László Gábornak, hogy a menhelyre történő szállításunkat lehetővé tették.

Áprilisban önismereti, konfliktuskezelési tréningre vártuk a település lakóit. Dr Lajkó Károly pszichiáter elméleti és gyakorlati ismeretekkel és tanácsokkal látta el a résztvevőket, akik főként a már dolgozó fiatal felnőttek közül kerültek ki.

Ebben az évben sem maradhatott el „külkapcsolataink” ápolása. Szervezetünk évek óta tagja a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának, melynek soros elnökségi átadóját április 27-én rendezték meg Bordányban. Ennek keretein beül a bordányiak Forráskút fiataljainak adták át a kistérség ifjúsági önkormányzatának elnöki tisztét. Mivel a kistérség több településén változott vagy teljesen kicserélődött a helyi ifjúsági önkormányzat összetétele, az elnökség átadás lehetőséget teremtett az ismerkedésre, kapcsolatépítésre. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Röszke igen szerencsés helyzetben van az ifjúsági munka területét illetően. Minden évben igyekszünk rávilágítani arra, hogy az, hogy Röszkén évek óta nem csökken, sőt nő az ifjúsági munkában résztvevő fiatalok száma, hogy a régi tagok folyamatosan segítik az újakat, kistérségi szinten is párját ritkító jelenség.

Május 1-jén a művelődési ház előtti parkban megrendezett ünnepségen fellépőként vettünk részt, mai és retro slágerekkel igyekeztünk színesíteni a műsort. A fellépés végeztével részt vállaltunk a művelődési ház dolgozói által megszervezett játékos csapatverseny lebonyolításában is.

Az idei évben is részt vállaltunk a Szent Antal napok Pánröszkei Piknik című programjának sikeres lebonyolításában. Zöldi Péter és Makra Péter előadásában „Az optikus” című bohózatot láthatták a rendezvényre kilátogatók.

Július hónap lázas készülődéssel és próbákkal telt. A „Színház az egész világ – Drámatábor Röszkén” című pályázat keretein belül került megvalósításra az a program, melyben a csapattagok továbbfejleszthették színpadi ismereteiket, többek között improvizációs helyzetgyakorlatokkal, ének- és táncpróbákkal. Július 20. és 22. között háromnapos drámatábor került megrendezésre Zsombón, ahol együtt dolgozhattunk az Akropolisz Táncszínház csapatával, valamint megismerkedhettünk a bordányi színjátszó csoport munkájával is. Az elsajátított ismereteket augusztus 4-én a Falunapokon mutattuk be, ahol a nagy sikerű musicalből táncoltunk részleteket, az Akropolisz Táncszínház táncosaival közösen.

A Falunapok rendezvénysorozatában, „Főnek a főzők” címmel, idén is megrendezésre került a főzőcsapatok szórakoztatására szolgáló játékos szellemi és ügyességi vetélkedő, melyre idén még a tavalyinál nagyobb számban jelentkeztek a csapatok. A csapatverseny a tavalyi évhez hasonlóan ismét az ifjúsági önkormányzat tagjai által került lebonyolításra. Az előző évekhez hasonlóan idén is segítettünk az elkészült töltöttkáposzták összegyűjtésében, a tálalásban, a hozzánk érkezők vendégül látásában.

Mivel a januárban megrendezett pingpong bajnokságon megfogalmazódott az igény hasonló rendezvény megszervezésére, szeptember 22-én ismét pingpong bajnokságot szerveztünk, melyre ismét szép számban neveztek fiatalok és idősebbek is. Mivel úgy látjuk, hogy ezek a rendezvények nagy népszerűségnek örvendenek, kiváló közösségteremtő alkalomnak bizonyulnak, mindenképpen tervezzük hasonló programok megrendezését a jövőben is.

Október 6-án szombaton a Szeged-Csanádi Egyházmegye családnapját tartották meg a művelődési ház dísztermében. Ez alkalomból az Ifjúsági Önkormányzat felkérést kapott, hogy lehetőségeihez mérten segédkezzen a rendezvény lebonyolításában. A felkérésnek örömmel tettünk eleget, a terem elrendezésében, terítésben tálalásban vállaltunk szerepet.

Évek óta egyik legnépszerűbb közösségi rendezvényünknek számít a Röszi Kupa néven megrendezett futball-kupánk, melyet október 26-án, immár hetedik alkalommal rendeztünk meg. Évről-évre nagy várakozás előzi meg a tornát, megrendezésére idén is nagy igény mutatkozott. Végül öt csapat mérettette meg magát. Külön örömünkre szolgál, hogy a röszkei fiatalokon kívül idén is szerepeltek „vendég” csapatok, Szegedről 3 – röszkei fiatalokkal megerősített – csapat, valamint Ásotthalom fiataljai képviseltették magukat.

November 23-án harmadik alkalommal választhatták meg a röszkei fiatalok a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 4 fős ifjúsági képviselő-testületét valamint az ifjúsági polgármestert. A választások kapcsán fontos megjegyezni, hogy azok az erőfeszítések, melyek arra irányultak, hogy a község fiataljainak érdeklődését felkeltsék az ifjúsági közösségi munka iránt, sikerrel jártak, hiszen az öt fős új testületben négyen most először vállalnak ilyen feladatot. Néhány héttel a választások előtt az IKSZT által megrendezett Szakmai és Ifjúsági Napon kiváló lehetőség nyílt a fiatalok érdeklődésének felkeltésére. Az Ifjúsági Önkormányzat által készített kisfilmek levetítése, és az ezt követő kötetlen beszélgetés kiváló alkalmat nyújtott a fiatalok bevonására.

A következő négy évben Kónya Viktória, Simon Leila, Ördög András és Vajas Zoltán ifjúsági képviselőként, Csóré Dávid pedig ifjúsági polgármesterként tevékenykedik. Külön örömünkre szolgál, hogy nem csak négy új ifjúsági képviselővel bővült az ifjúsági önkormányzat csapata, de kirajzolódni látszik egy olyan fiatalokból álló kör is, akik külső segítőként működnek közre az ifjúsági képviselő-testület mellett. Természetesen törekszünk rá, hogy az előző években főszerepet vállaló tagok és segítők is részt vállaljanak az ifjúsági munkából és továbbra is segítsék az új testület működését.

A megalakult ifjúsági képviselő-testület tagjai máris megkezdték munkájukat. A Falukarácsonyon ismét jótékonysági gyűjtésbe kezdünk a szegedi Tappancs Alapítvány kutyusainak. A gyűjtésre szánt gyertyák már elkészültek, s lázasan folynak a próbák is, hiszen idén is igyekszünk kivenni a részünket a települési karácsonyi ünnepség lebonyolításából.

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik az elmúlt egy évben a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkáját segítették, akik velünk együttműködtek, támogattak bennünket az elmúlt időszakban. Köszönetünket ezúton is szeretnénk kifejezni Röszke község Önkormányzatának, Borbásné Márki Márta polgármesterasszonynak, Kozma Zsófia képviselőhölgynek, a Petőfi Sándor Művelődési Ház valamint a Teleház minden dolgozójának és nem utolsó sorban annak a számos röszkei fiatalnak, felnőttnek, magánembernek és vállalkozónak, akik támogatására az idei évben is számíthattunk.

Röszke, 2012. december 10.

 

Makra Péter
Tóth Zoltán
volt ifjúsági polgármester

megbízott ifjúsági polgármester

 

Vissza az előző oldalra