Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai  
Röszkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat weblapja E-mail: riok@roszkenet.hu

 


Dátum

Határozat/1

Határozat

 

A Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat gyermek- és ifjúsági képviselőtestülete a következő 1/2012. számú határozatot hozza:

A Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Működési Szabályzatának IV. fejezet (A gyermek és ifjúsági polgármester) 27 §-a a következő ponttal egészül ki:

(6) Amennyiben a gyermek- és ifjúsági polgármester bármilyen okból nem tudja ellátni feladatát, a gyermek- és ifjúsági képviselőtestület tagjai közül megbízott gyermek- és ifjúsági polgármestert választhat. A megbízott gyermek- és ifjúsági polgármester feladatait a következő rendes gyermek- és ifjúsági önkormányzati választásokig látja el, hatásköre az ifjúsági polgármester hatáskörével megegyezik.

Jelen határozat életbelépésével a Működési Szabályzat jelen határozattal ellentétes rendelkezései érvényüket vesztik.

Jelen határozat elfogadásakor lép életbe.

 

Röszke, 2012. február 02.